Kosmetologia

przedmioty obowiązkowe

 

1. Kierunek studiów:  Kosmetologia

2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

3. Forma studiów: stacjonarne

 

4. Rok: II

5. Semestr: IV

 

6. Nazwa przedmiotu: Rośliny kosmetyczne i naturalne surowce lecznicze

 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy

 

8. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30, botanikasekr@sum.edu.pl

 

9. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu

 

dr hab. n. biol. Adam Stebel, astebel@sum.edu.pl

 

Forma zajęć: Wykłady

Liczba godzin

 

W1

Rośliny jako obiekt badań naukowych. Botanika jako nauka i jej związki interdyscyplinarne. Budowa komórki roślinnej.

1

 

W2

Histologia roślin

2

 

W3

Anatomia i morfologia roślin.

2

 

W4

Systematyka grzybów i roślin.

1

 

W5

Przegląd systematyczny glonów, mszaków, paprotników, roślin nagozalążkowych, okrytonasiennych dwuliściennych, okrytonasiennych jednoliściennych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków mających zastosowanie w kosmetyce i lecznictwie. Cz. 1.

1

 

W6

Przegląd systematyczny glonów, mszaków, paprotników, roślin nagozalążkowych, okrytonasiennych dwuliściennych, okrytonasiennych jednoliściennych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków mających zastosowanie w kosmetyce i lecznictwie. Cz. 2.

1

 

W7

Przegląd systematyczny glonów, mszaków, paprotników, roślin nagozalążkowych, okrytonasiennych dwuliściennych, okrytonasiennych jednoliściennych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków mających zastosowanie w kosmetyce i lecznictwie. Cz. 3.

1

 

W10

Surowce naturalne – podział, nazewnictwo. Ogólny podział ziół na grupy terapeutyczne i kosmetyczne.

1

 

W11

Postacie leków naturalnych.

1

 

W12

Zbiór i konserwowanie surowców zielarskich.

2

 

W13

Zioła stosowane w chorobach skóry, chorobach nerek i układu moczopłciowego, działające na układ nerwowy oraz wykazujące działanie przeciwnowotworowe.

1

 

W14

Zioła stosowane w chorobach i zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego oraz gruczołów trawiennych,  chorobach dróg oddechowych oraz chorobach serca i układu krążenia.

1

 

Łącznie

15 h

 

Forma zajęć: Seminaria

 

 

S1

Budowa komórki roślinnej.

1

 

S2

Tkanki roślinne.

1

 

S3

Rośliny będące źródłem olejów i wosków roślinnych. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S4

Rośliny będące źródłem balsamów, żywic i barwników. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S5

Rośliny będące źródłem cukrów, pektyn i śluzów. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S6

Rośliny będące źródłem garbników, saponin i kumaryn. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S7

Rośliny będące źródłem enzymów, fitohormonów, kwasów organicznych. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S8

Rośliny będące źródłem witamin i soli mineralnych. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S9

Cechy morfologiczne roślin umożliwiające ich identyfikację.

1

 

S10

Surowce stosowane w chorobach serca i naczyń (remedia cardiaca et cardiovascularia): surowce zawierające glikozydy nasercowe; środki kardiotoniczne (cardiotonica) i środki działające na naczynia (vasalia). Środki pobudzające (analeptica).

Środki nasenne, uspokajające i rozkurczowe (remedia hypnotica, sedativa et spasmolytica). Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S11

Surowce stosowane w chorobach układu oddechowego (remedia pneumonologica): przeciwzapalne (antiphlogistica), wykrztuśne (expectorantia), przeciwkaszlowe (antibechica), rozszerzające (bronchiospasmolytica). Surowce naturalne wzmagające odporność (immunostimulantia). Środki gerontologiczne działające na krążenie w OUN. Surowce witaminowe. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S12

Surowce antyseptyczne stosowane zewnętrznie i wewnętrznie (antiseptica): środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze (antibacterica, antimycotica), przeciwzarodźcowe (antiplasmodica), środki odkażające drogi moczowe (urodesinficientia). Środki stosowane w chorobach skóry (remedia dermatologica): środki ściągające (adstringentia), środki drażniące i wygrzewające (irritantia), środki przeciw pasożytom zewnętrznym (vermicida). Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S13

Surowce stosowane w chorobach układu pokarmowego (remedia gastroenterologica): środki przeciwbiegunkowe (antidiarrhoica) i zapierające (obstipantia), środki wiatropędne (carminativa) i przeczyszczające (laxantia), środki gorzkie żołądkowe i poprawiające apetyt (amara stomachica, digestiva), żółciopędne i żółciotwórcze (cholagoga, choleretica), ochronne na wątrobę (antihepatotoxica). Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S14

Surowce stosowane w zaburzeniach wydalania (remedia aquaretica, diaphoretica et antihydrotica): środki napotne (diaphoretica) i przeciwpotowe (antidiaphoretica), środki moczopędne (aquaretica). Inne cenne roślinne surowce lecznicze. Interpretacja receptury środków kosmetycznych i leczniczych.

1

 

S15

Ćwiczenia zaliczeniowe. Odrabianie zaległych zajęć.

1

 

Łącznie

15 h

 

 

Forma zajęć: Ćwiczenia

 

 

C1

Ćwiczenia organizacyjne, zasady BHP i regulamin pracowni.

Zasady mikroskopowania. Komórka roślinna – obserwacje w oparciu o preparaty świeże i trwałe.

2

 

C2

Tkanki roślinne – obserwacje w oparciu o preparaty świeże i trwałe.

2

 

C3

Przegląd roślin będących źródłem olejów i wosków roślinnych w oparciu o materiały zielnikowe i surowce zielarskie.

2

 

C4

Przegląd roślin będących źródłem balsamów, żywic i barwników w oparciu o materiały zielnikowe i surowce zielarskie.

2

 

C5

Przegląd roślin będących źródłem cukrów, pektyn i śluzów w oparciu o materiały zielnikowe i surowce zielarskie.

2

 

C6

Przegląd roślin będących źródłem garbników, saponin i kumaryn w oparciu o materiały zielnikowe i surowce zielarskie.

2

 

C7

Przegląd roślin będących źródłem enzymów, fitohormonów, kwasów organicznych w oparciu o materiały zielnikowe i surowce zielarskie.

2

 

C8

Przegląd roślin będących źródłem witamin i soli mineralnych w oparciu o materiały zielnikowe i surowce zielarskie.

2

 

C9

Zasady posługiwania się kluczem do oznaczania roślin, ćwiczenia z oznaczania roślin w oparciu o świeży materiał roślinny oraz o materiały zielnikowe.

2

 

C10

Przegląd roślin i surowców leczniczych z grup: cardiaca, cardiovascularia, cardiotonica, vasalia, analeptica, hypnotica, sedativa et spasmolytica.

2

 

C11

Przegląd roślin i surowców leczniczych z grup: antiphlogistica, expectorantia, antibechica, bronchiospasmolytica, immunostimulantia, surowce witaminowe.

2

 

C12

Przegląd roślin i surowców leczniczych z grup: antiseptica, antibacterica, antimycotica, urodesinficientia, remedia dermatologica, adstringentia, irritantia, vermicida.

2

 

C13

Przegląd roślin i surowców leczniczych z grup: antidiarrhoica, obstipantia, carminativa, laxantia, amara stomachica, digestiva. cholagoga, choleretica, antihepatotoxica.

2

 

C14

Przegląd roślin i surowców leczniczych z grup: diaphoretica, antidiaphoretica, diuretica. Inne cenne roślinne surowce lecznicze.

2

 

C15

Ćwiczenia zaliczeniowe. Odrabianie zaległych zajęć.

2

 

Łącznie

30 h

 

Łączna liczba godzin z przedmiotu

60 h

 

Literatura

 

Podstawowa

 

1.       STRZELECKA H., KOWALSKI J. (2000, red.): Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN, Warszawa.

2.       SENDERSKI M. E. (2004): Prawie wszystko o ziołach. Poradnik. Nakładem autora. Podkowa Leśna.

3.       LUTOMSKI J., ALKIEWICZ J. (1999): Leki roślinne w profilaktyce i terapii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

4.       WAWRZYNIAK E. (1992): Leczenie ziołami. Kompendium fitoterapii. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.

5.       . van WYK B.– E., Wink M.: Rośliny lecznicze świata. Ilustrowany przewodnik. MedPharm. 2008.

6.       JĘDRZEJKO K., KOWALCZYK B., BACLER B..: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna. Katowice 2012.

7.        Szweykowska A., Szweykowski J.  Botanika (t.1. Systematyka, t. 2 Morfologia). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

 

Uzupełniająca

 

1.       SCHAFFNER W. (1966): Rośliny lecznicze: chemizm, działanie, zastosowanie. Multico, Warszawa.

2.       OŻAROWSKI A. (1980): Ziołolecznictwo. PZWL. Warszawa.

 

 


 

1. Kierunek studiów: Kosmetologia

2. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

3. Forma studiów: stacjonarne

4. Rok: I

5. Semestr: II

6. Nazwa przedmiotu: Ziołowe preparaty kosmetyczne.

7. Status przedmiotu: obowiązkowy

8. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30, botanikasekr@sum.edu.pl

9. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:

dr. hab. n. biol. Adam Stebel, astebel@sum.edu.pl

Forma zajęć: Wykłady

Liczba godzin

W1

Rośliny, surowce roślinne i ich substancje biologicznie czynne stosowane w preparatach kosmetycznych

8

W2

Nazewnictwo i funkcje surowców kosmetycznych

2

W3

Surowce roślinne w pielęgnacji cer

1

W4

Surowce roślinne w zwalczaniu cellulitu

1

W5

Surowce roślinne w preparatach promieniochronnych

1

W6

Surowce roślinne w pielęgnacji włosów oraz skóry głowy

1

W7

Surowce roślinne w łuszczycy i atopowym zapaleniu skóry

1

Łącznie

15 h

Forma zajęć: Seminaria

 

S1

 

 

S2

 

 

S3

 

 

S4

 

 

S5

 

 

S6

 

 

S7

 

 

Łącznie

h

Forma zajęć: ćwiczenia

 

C1

Przykłady surowców roślinnych stosowanych w suplementach diety, w nutrikosmetykach oraz w kosmeceutykach. Przykłady kosmetyków naturalnych pochodzenia roślinnego. Interpretacja receptury środków kosmetycznych.

2

C2

Przykłady preparatów kosmetycznych  przygotowanych w oparciu o surowce roślinne i roślin kosmetycznych będących źródłem surowców,  stosowanych w fitoterapii cellulitu, w pielęgnacji włosów, w preparatach promieniochronnych, w preparatach rozjaśniających przebarwienia, w łuszczycy, w alergii, przy nadmiernej potliwości. Interpretacja receptury środków kosmetycznych.

6

C3

Przykłady preparatów kosmetycznych  przygotowanych w oparciu o surowce roślinne i roślin kosmetycznych będących źródłem surowców,  stosowanych do pielęgnacji różnych typów cery (cera sucha, tłusta, trądzikowa, wrażliwa, starzejąca się, naczynkowa). Przykłady  kosmetyków do samodzielnego wykonania w domu (toniki, maseczki, kremy). Interepretacja receptury środków kosmetycznych.

4

C4

Przykłady preparatów kosmetycznych  przygotowanych w oparciu o surowce roślinne i roślin kosmetycznych będących źródłem surowców, stosowanych do higieny osobistej oraz do pielęgnacji skóry dzieci. Przykłady  kosmetyków do samodzielnego wykonania w domu (toniki, maseczki, kremy). Interpretacja receptury środków kosmetycznych.

2

C5

Przykłady preparatów kosmetycznych  przygotowanych w oparciu o surowce roślinne i roślin kosmetycznych będących źródłem surowców, stosowanych we wspomaganiu leczenia blizn i innych defektów skóry. Interpretacja receptury środków kosmetycznych

1

Łącznie

15 h

Łączna liczba godzin z przedmiotu

30 h

Literatura

Podstawowa

1. JĘDRZEJKO K., KOWALCZYK B., BACLER B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna. Katowice 2006.

2. LAMER-ZARAWSKA E., NOCULAK-PALCZEWSKA A.: Kosmetyki naturalne. Astrum, Wrocław 1994.

3. LAMER-ZARAWSKA E., CHWAŁA C., GWARDYS A.:  Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2012.

Uzupełniająca

1. van WYK B.– E., Wink M.: Rośliny lecznicze świata. Ilustrowany przewodnik. MedPharm. 2008.

2. FROHNE D.: Leksykon roślin leczniczych. Przewodnik naukowy. MedPharm. 2010.

3. CZERPAK R., JABŁOŃSKA – TRYPUĆ A.: Roślinne surowce kosmetyczne. MedPharm. 2008.

3. JABŁOŃSKA – TRYPUĆ A., CZERPAK R.:  Surowce kosmetyczne i ich składniki. MedPharm. 2008 .