Kosmetologia

fakultety

 

1. Kierunek studiów: Kosmetologia

2. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

3. Forma studiów: stacjonarne

4. Rok: I

5. Semestr: II

6. Nazwa przedmiotu: ROŚLINY I SUROWCE AROMATYCZNE W KOSMETOLOGII

7. Status przedmiotu: fakultatywny

8. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30, botanikasekr@sum.edu.pl

9. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:

Dr n. farm. Barbara Bacler-Żbikowska

Forma zajęć: Wykłady

Liczba godzin

W1

Narząd węchu. Związki zapachowe, wrażenia zapachowe. Grupy zapachów.

2

W2

Aromaterapia: historia aromaterapii; sposoby otrzymywania olejków eterycznych; zasady stosowania olejków eterycznych;

działania olejków eterycznych; olejki w recepturach kosmetycznych

   6

W3

Utrwalacze zapachu: pochodzenia naturalnego i syntetycznego;

balsamy i żywice.

4

W4

Hydrolaty i ich otrzymywanie i zastosowanie.

1

W5

Utrwalacze zapachu: pochodzenia naturalnego i syntetycznego;

balsamy i żywice.

2

Łącznie

15 h

Forma zajęć: Seminaria

 

S5

Charakterystyka poszczególnych olejków eterycznych z uwzględnieniem ich zastosowania w aromaterapii, lecznictwie, kosmetyce i perfumerii.

11

S6

Perfumeria: zasady tworzenia kompozycji zapachowych w perfumerii; olejki eteryczne stosowane w perfumerii; przegląd kreatorów (twórców)  perfum

2

S7

Podsumowanie wiadomości na temat roślin aromatycznych  - kolokwium zaliczeniowe

2

Łącznie

15 h

Łączna liczba godzin z przedmiotu

30 h

Literatura

Podstawowa

1. BRUD W., KONOPACKA BRUD I.: 2001. Pachnąca apteka – tajemnice aromaterapii. Wydawnictwo „Pagina”. Warszawa.

2. K. JĘDRZEJKO, B. KOWALCZYK, B. BACLER.: 2012. Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna. Katowice.

3. BRUD W.S., KONOPACKA-BRUD I.: Podstawy perfumerii. Historia, pochodzenie i zastosowanie substancji zapachowych. Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2009.

 

Uzupełniająca

1. GÓRA J., LIS A.: Najcenniejsze olejki eteryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

2. JABŁOŃSKA – TRYPUĆ A., FARBISZEWSKI R.: Sensoryka i podstawy perfumerii. MedPharm. 2008.

3. PISULEWSKA E., JANECZKO Z.: Krajowe rośliny olejkowe. „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Kraków 2008.

4. ROMER M.: Aromaterapia. Leksykon roślin leczniczych. MedFarm, Wrocław 2009.