Magistranci

Tematy prac magisterskich

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej  i Zielarstwa uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowanych 8 tematów prac magisterskich  tj.

 

- 2 tematy na kierunku Kosmetologia studia II0

  1. Rośliny kosmetyczne Lasu Zagórskiego w Sosnowcu – promotor: prof. dr hab. n. med. i n o zdr.  Adam Stebel
  2. Rośliny kosmetyczne kompleksu leśnego Ruda Śląska - Bielszowice – promotor: prof. dr hab. n. med. i n o zdr.  Adam Stebel 

 

- 6 tematów na kierunku Farmacja

  1. Rośliny lecznicze kompleksu leśnego Ostrowy Górnicze - Dorota w Sosnowcu – promotor: prtof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Adam Stebel.
  2. Rośliny lecznicze Parku Tysiąclecia w Sosnowcu - promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam Stebel.
  3. Rośliny lecznicze Parku Kresowego  w Sosnowcu - promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Adam Stebel.
  4. Wykonanie eksponatów XVIII i XIX-wiecznych materiałów opatrunkowych według oryginalnych opisów, dla Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, oraz badanie ich właściwości chłonnych – promotor: dr hab. n. farm. Jacek Drobnik.
  5. Gatunki z rodzaju lipa (Tilia L.) w zieleni urządzonej wybranych terenów Wyżyny Śląskiej i ocena użyteczności cech służących do ich rozpoznawania – promotor: dr hab. n. farm. Jacek Drobnik.
  6. Gatunki z rodzaju głóg (Crataegus L.) w zieleni urządzonej wybranych terenów Wyżyny Śląskiej i ocena użyteczności cech służących do ich rozpoznawania – promotor: dr hab. n. farm. Jacek Drobnik.