Aparatura

Posiadane przez nas urzadzenia

1. Mikroskopy stereoskopowe

2. Binokulary

3. Łaźnie wodne

4. Wagi laboratoryjne

5. Suszarka do roślin

6. Konduktometr tester do gleby HI 98331

7. GroLine Wodoodporny tester pH/EC/TDS/Temp. – HI 9814

8. Elektrode DirectSoil pH – HI 1294

9. Miernik multiparametryczny pH/mV/redox/EC/TDS/Oporność/Zasolenie/Tlen rozpuszczony/temp. – HI 98194