Koło Botaniczne "Cedro"

 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa

 

Koło Botaniczne działające przy Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41–210 Sosnowiec

Koło założone w latach 80.

W roku 1988 nasze Koło zorganizowało wyprawę naukową do Turcji, Syrii i Egiptu w celu zgromadzenia zbiorów zielnikowych roślin bliskowschodnich.

 

Członkowie Koła:

 • biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych studentów akademii medycznych (Katowice, Zabrze) referując prace z zakresu botaniki farmaceutycznej i farmakognozji (zwykle 2 prace rocznie).
 • biorą udział w konferencjach i warsztatach lokalnych towarzystw naukowych m.in. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach,

- krajowa konferencja „Deficyt kontaktu z naturą u dzieci i młodzieży, a praktyczna edukacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” – Katowice 26 września 2015 r.

- konferencji naukowej „Edukacyjna rola parków miejskich i innych obiektów przyrodniczych” – Katowice 22 października 2016 r

- konferencji naukowej "Przyroda XXI wieku - jeszcze nas zachwyce czy już nam przeszkadza" - Katowice 21 października 2017

 • Śląski Festiwal Nauki - Katowice
 • publikują prace naukowe z zakresu botaniki farmaceutycznej w czasopismach naukowych:
  • Farmacja Polska
  • Analecta
  • Natura Silesiae Superioris
  • Polish Journal of Cosmetology

 

Organizowane są także:

- wykłady;

- jednodniowe wycieczki przyrodnicze, 

- konkursy fotograficzne.

Przewodniczący kół w kolejnych latach: Arkadiusz Jarząbek, Marzena J. Kiryk, Małogrzata Kolańska, Michalina Jabłko

 

Opiekunowie Koła:

1999-2009: dr n. farm. Barbara Bacler-Żbikowska

2010 do nadal: dr n. farm. Jacek Drobnik