Instrukcje do ćwiczeń - Botanika

ćwiczenie nr 3 i 4

Ćwiczenie 3

 

Anatomia organów osiowych podziemnych i nadziemnych (kłącze, korzeń, łodyga), tkanki twórcze pierwotne i wtórne. Anatomia liści. Tkanki miękiszowe

Preparaty trwałe: liście

 • Liść bifacjalny z miękiszem jednowarstwowym eukaliptusa Eucalyptus lub pokrzyku Atropa belladonna lub pomidora Solanum lycopersicum lub chmielu Humulus lupulus przekrój poprzeczny.
 • Opisz na rysunku: skórka górna, skórka dolna, miękisz palisadowy 1-warstwowy, miękisz gąbczasty, wiązka przewodząca, łyko, drewno.

lub:

Liść bifacjalny z miękiszem dwuwarstwowym róży Rosa sp. lub dzikiego bzu czarnego Sambucus nigra lub macierzanki Thymus sp. lub trojeści Asclepias sp. – przekrój poprzeczny.

 • Opisz na rysunku: skórka górna, skórka dolna, miękisz palisadowy 2-warstwowy, miękisz gąbczasty, wiązka przewodząca, łyko, drewno.

 

 • Liść unifacjalny kosaćca Iris germanica lub tulipana Tulipa sp. lub kukurydzy Zea – przekrój poprzeczny.
 • Opisz na rysunku: skórka, miękisz asymilacyjny, aparaty szparkowe, wiązka przewodząca.
 • Podaj typ wiązki przewodzącej.

 

 • Liść (igła) sosny zwyczajnej Pinus sylvestris lub świerka Picea lub jodły Abies sp.
 • Opisz na rysunku: skórka, hipoderma, aparat szparkowy, pochwa okołowiązkowa, wiązka przewodząca, miękisz wieloramieniowy, kanał żywiczny.

 

Preparaty trwałe: łodyga, ogonek, wiązki

 • Łodyga powojnika Clematis sp. – budowa pierwotna lub budowa wtórna.
 • Opisz na rysunku: skórka, miękisz rdzenia, miękisz kory pierwotnej, wiązki przewodzące, łyko, drewno; jeśli występują: kambium międzywiązkowe, kambium wiązkowe, peryderma.

 

 • Łodyga kukurydzy Zea mays lub żyta Secale cereale – przekrój poprzeczny.
 • Opisz na rysunku: skórka, wiązki przewodzące, miękisz, kanał powietrzny.
 • W wiązce opisz: ksylem, floem, pochwa wiązkowa, przestwór międzykomórkowy.
 • Podaj typ wiązki przewodzącej.

 

 • Wiązka przewodząca w łodydze dyni Cucurbita pepo.
 • Opisz na rysunku: wiązka przewodząca, ksylem, floem zewnętrzny, floem wewnętrzny, miazga wiązkowa.
 • Podaj typ wiązki przewodzącej.

 

 • Wiązka w ogonku liściowym orlicy pospolitej Pteridium aquilinum.
 • Opisz na rysunku: ksylem, floem, miękisz.
 • Podaj typ wiązki przewodzącej.

 

Preparaty trwałe: korzeń

 • Budowa pierwotna korzenia jaskra Ranunculus sp. lub kosaćca Iris sp. lub kukurydzy Zea mays:
 • Opisz na rysunku: skórka korzenia, miękisz kory pierwotnej, wiązka łykowa, wiązka drzewna, miękisz rdzenia.

 

Ćwiczenie 4

 

Morfologia części wegetatywnych roślin

 

Obserwacje i rysunki okazów:

 • Rodzaje liści (przykłady liści pojedynczych i złożonych)
 • Narysuj 3 przykłady liści pojedynczych. Wskaż i opisz na każdym rysunku:
  • typ brzegu liścia,
  • typ nasady liścia,
  • typ wierzchołka liścia,
  • typ unerwienia (dłoniaste, dłoniasto-pierzaste, pierzaste, równoległe, widlaste, siatkowate)
  • kształt blaszki liściowej.
 • Narysuj po jednym przykładzie liści: trójlistkowy, dłoniastozłożony, parzysto­pierzastozłożony, nieparzysto­pierzastozłożony.

 

 • Zapisz gatunek lub rodzaj rośliny przy każdym rysunku liścia.

 

 • Typy ulistnienia
 • Narysuj przykłady ulistnienia: okółkowe, różyczkowe, naprzeciwległe, skrętoległe, nakrzyżległe.
 • Zapisz gatunek lub rodzaj przy każdym rysunku.

 

 • Modyfikacje liści:
 • Wąs czepny pochodzenia liściowego u przestępu Bryonia lub groszku Lathyrus sp.
 • Opisz: pęd, wąs czepny, liść.

 

 

 • Modyfikacje pędu:
 • Wąs czepny u winorośli właściwej Vitis vinifera
 • Opisz: pęd, wąs czepny.

 

 • Cebula (bulbus) u zimowitu jesiennego Colchicum autumnale. Nazwa surowca: bulbus Colchici.
 • Opisz na rysunku: piętka (skrócona łodyga), korzenie przybyszowe, łuski okrywające.

 

 • Bulwa (tuber) u ziemniaka Solanum tuberosum. Nazwa surowca: tuber Solani tuberosi.
 • Opisz na rysunku: pąki pędowe, blizny po liściach łuskowatych.

 

 • Kłącze (rhizoma) u perzu właściwego Elymus repens (nazwa surowca: rhizoma Agropyri) lub:

tataraku Acorus calamus (nazwa surowca: rhizoma Calami).

 • Opisz na rysunku: węzły, międzywęźla, korzenie przybyszowe, pęd.