Nasze publikacje

Nasze publikacje

Publikacje nasze i naszych magistrantów

 

 Mosses of the Pieniny Range

Barbara Bacler-Żbikowska, Maciej Panczykowski. Ptaki Parku Śląskiego. / Red. Ewa Kulisz
Chorzów: Fundacja Park Śląski, 2016, 230 s. ISBN: 978-83-943212-2-2

Sylwia Bogusz, Ewa Posz, Adam Stebel. Wykorzystanie krasnorostów (Rhodophyta) w kosmetyce. Usefulness of rhodophyta in cosmetology. Pol.J.Cosmetol.2016; T.19, nr 3, s.182-189.

Jacek Drobnik, Elżbieta Drobnik. Timeline and bibliography of early isolations of plant metabolites (1770-1820) and their impact to pharmacy: A critical study. Fitoterapia 2016; Vol.115.

 

 

Rośliny Kosmetyczne

 

Jacek Drobnik. Chinese vegetative materia medica in a venerological treatise by Jean Astruc from 1740. J.Ethnopharmacol.2016; Vol.187, p.293-301.

Jacek Drobnik, Karolina Wełna. Identification of plants in an early cosmetic formulary from 1864. Pol. J. Cosmetol.2016; T.19, nr 2, s.176-181.

 

                                                                                             Mosses of the Beskid Mały Range

 

 

Ewa Posz, Katarzyna Kowalik. Udział gatunków leczniczych we florze naczyniowej gminy Lędziny (Wyżyna Śląska). Medical species in the vascular flora of the Lędziny district (the Śląska Upland). 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - "Botanika - tradycja i nowoczesność". Lublin, 27.06-3.07.2016, streszcz. / Pod red.: E. Szczuki, G. Szymczak, M. Śmigały, R. Marcińca, Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2016, s.294.
ISBN: 978-83-86292-58-5

Katarzyna Kowalik, Barbara Dorota Bacler-Żbikowska. Materiały do flory roślin naczyniowych Wyżyny Śląskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych; część 1. Dolina Potoku Psarskiego. Materials for vascular flora of Silesian Upland with particular emphasis on medicinal plants; part 1: The Psarski Stream Valley. Ann. Acad. Med. Siles.2016; Vol.70, s.103-112.

 

 

The mosses of the Beskidy Zachodnie

 

 

Ewa Posz. Euphrasia corcontica (Smejkal) Smejkal et Dvorakova, nowy gatunek dla Polski. Euphrasia corcontica (Smejkal) Smejkal et Dvorakova, a new species for Poland.
57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - "Botanika - tradycja i nowoczesność". Lublin, 27.06-3.07.2016, streszcz. / Pod red.: E. Szczuki, G. Szymczak, M. Śmigały, R. Marcińca, Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2016, s.294. ISBN: 978-83-86292-58-5

                                   

 Bryophytes of the Polish Carpathians

 

 

 

 

Ewa Posz. Periodicity of Euphrasia minima Jacq. (Orobanchaceae) - monitoring on positions in the Karkonosze National Park.
9th International Conference: Gelological problems of the Karkonosze Mountains past, present and future of transboundary cooperation in research and management. Szklarska Poręba 12-14.10.2016, Book of Abstracts / Eds.: Marek Dobrowolski, Irena Hubalkova. Karkonoski Park Narodowy, 2016, p.84-85. ISBN: 978-83-64528-81-1

Ewa Posz Arcydzięgiel litwor Angelica archangelica - nowe zagrożenie dla gatunku. Garden angelica Angelica archangelica - a new threat to species. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2016; T.74, nr 4, s.314-317.

Ewa Posz, Agnieszka Pinkowska, Adam Stebel.Wykorzystanie zielenic (Chlorophyta) w kosmetyce. Usefulness of Chlorophyta in cosmetology. Pol. J. Cosmetol.2016; T.19, nr 1, s.36-41.

 

Ptaki Parku Śląskiego

 

 

Adam Stebel, Barbara Bacler-Żbikowska.Występowanie bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata L. na Wyżynie Śląskiej. Occurrenec of bogbean Menyanthes trifoliata L. in the Silesian Upland. 3 Międzynarodowa Konferencja: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne, żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno 12-13.05.2016, [streszczenia] Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2016, s.113-114. ISBN: 978-83-64457-19-7


Barbara Fojcik, Adam Stebel. Powrót mszaków epifitycznych na teren miasta Katowice.
Recovery of epiphytic bryophytes in Katowice City. 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - "Botanika - tradycja i nowoczesność". Lublin, 27.06-3.07.2016, streszcz. / Pod red.: E. Szczuki, G. Szymczak, M. Śmigały, R. Marcińca. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2016, s.37-38. ISBN: 978-83-86292-58-5

 

Jacek Drobnik, Adam Stebel. Sfagnol - mało znana substancja pozyskiwana z torfowców (Sphagnopsida) i jej wykorzystanie lecznicze. Sphagnol - a scarcely known substance derived from peat mosses (Sphagnopsida) and its uses in therapy. W: 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - "Botanika - tradycja i nowoczesność". Lublin, 27.06-3.07.2016, streszcz. / Pod red.: E. Szczuki, G. Szymczak, M. Śmigały, R. Marcińca. Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2016, s. 37. ISBN: 978-83-86292-58-5

 

 

Zielnik i zielnikoznawstwo

 

 

Adam Stebel, Agnieszka Błońska. Habitat conditions of occurrence of Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. (Morchellaceae) in anthropogenic habitats in southern Poland.
Acta Mus.Siles.Sci.Natur.2016; Vol.65, p.135-142.
 

Jacek Drobnik, Adam Stebel, Ryszard Ochyra.The earliest bryological data from east-central Europe. Ann.Bot.Fennici2016; Vol.53, p.383-400.
 

 

Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland)

 

 

Jan Żarnowiec, Adam Stebel Mchy. W: Bieszczadzki Park Narodowy - 40 lat ochrony. / Praca pod red.: A. Góreckiego i B. Zemanka Ustrzyki Górne : Bieszczadzki Park Narodowy, 2016, s.181-190
ISBN: 978-83-88505-53-9

 

 Rzadkie chwasty segetalne


Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Renata Piwowarczyk, Aleksandr L. Ebel, Gergely Kiraly, Maria Kushunina, Aleksander P. Sukhorukov, Olga D. Chernova, Laura M. Kipriyanova, Beata Paszko, Alexey Seregin P., Joanna Zalewska-Gałosz, Magdalena Denysenko, Paweł Nejfeld, Adam Stebel, Polina D. Gudkova. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 5. Botany Lett.2016; Vol.163, No.2, p.159-174, Acta Botanica Gallica
 


L.T. Ellis, E. Agcagil, M. Kirmaci, M. Aleffi, V.A. Bakalin, H. Bednarek-Ochyra, B. Cykowska-Marzencka, M. Stryjak-Bogacka, G.F.P. Bojaca, L.B. Fantecelle, C.A.T. Araujo, A.S. Maciel-Silva, J. Bruno Silva, J. A. Calleja, M.J. Cano, J. Castillo Diaz, R. Gabriel, N. Dias dos Santos, J. Enroth, P. Erzberger, R. Garilleti, M. Hajek, L. Hedenas, P. Heras, M. Infante, T. Kiebacher, A. Koczur, R. Krawczyk, J. Kucera, M. Lebouvier, M. Luth, V. Mazimpaka, B. Vigalondo, F. Lara, J. Nagy, Cs. Nemeth, A. Kovacs, M. Nobis, M. Węgrzyn, P. Wietrzyk, N. Norhazrina, A. Vanderpoorten, A. Nowak, S. Poponessi, D. Gigante, R. Venanzoni, V. Plasek, S. Rangel Germano, A. Schafer-Verwimp, C. Sergio, D. Claro, C.A. Garcia, S. Shirzadian, S. Akhoondi Darzikolaei, A[dam] Stebel, M. Suleiman, K.-T. Yong, V.M. Virchenko, G. Voncina, Y.-J. Yoon, H.-G. Choi, J.H. Kim. New national and regional bryophyte records, 49. J.Bryology2016; Vol.38, p.1-21
 

                                                                                  Przyroda Parku Śląskiego